Hie Keys
IT Services
Aurex Auratherapie voor dieren
Aura
Rond ieder levend wezen beweegt zich een kleurig vlammenspel, dat aura wordt genoemd. Verstoringen in de aura zijn de oorzaak van ziekten.
De aura is het tweede lichaam van mens, dier en plant, en in bepaalde opzichten gedraagt het zich als het zichtbare lichaam.
Het zichtbare lichaam verliest door ons doen en laten energie. Mensen en dieren vullen dit aan door te eten en te drinken.
Ook de aura verliest energie. Deze energie wordt aangevuld door krachten uit de kosmos. In bepaalde gevallen o.a. bij sterke emoties is de kosmos niet in staat om deze krachten genoeg aan te vullen. Ziekten zijn het gevolg.
Door het behandelen van de aura van het dier, middels magnetiseren en door toediening van speciale begeleidingsmiddelen, wordt de aanwezige en diep verborgen geneeskracht ( kracht van evenwicht) hersteld en kan de aura de ordende werking op het lichaam weer uitoefenen.
Door middel van een magnetische behandeling proberen we het leed van de dieren te verzachten. Afhankelijk van de verstoring van het auraveld, kan besloten worden om een aanvullende therapie toe te passen (zie behandeling).
Ook geven wij voedingsadviezen (zie diervoeding).
Tevens hebben wij middelen op natuurlijke basis tegen vlooien en teken.
Behandeling van allerlei huisdieren, zoals: honden, katten, marmotten, vogels etc. alsook paarden, ezels, koeien, varkens etc. Behandeling uitsluitend op afspraak.

Anneke Haven-de Leeuw